Blog

Nowe przepisy dla kierowców hulajnóg elektrycznych

Nowe przepisy dla kierowców hulajnóg elektrycznych
Od września 2022 obowiązują nowe przepisy dla kierowców hulajnóg i rowerów elektrycznych. Liczba zmian jest dość duża, dlatego warto się z nimi zapoznać, by mieć pewność, że poruszając się swoim jednośladem nie będziemy w przyszłości naruszać obowiązującego prawa. Zdecydowanie najważniejsza zmiana dotyczy definicji chodnika - zgodnie z nowelizacją przepisów będzie on przeznaczony wyłącznie dla pieszych, a zatem nie będzie można tam jeździć ani hulajnogą ani rowerem. Poniżej omawiamy szczegóły.
Zmiany od września 2022 dla pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych - informacje w skrócie

Polskie prawo odnośnie ruchu drogowego zmienia się w niezwykle szybkim tempie. Osoby, które posiadają rowery elektryczne czy hulajnogi elektryczne powinny wiedzieć, że od września 2022 roku obowiązują kolejne zmiany. W myśl nowego prawa więcej przywilejów zyskają rowerzyści względem pieszych a także kierowcy samochodów osobowych względem rowerzystów.

  • - Nowe przepisy zakładają zmianę definicji chodnika - odtąd będzie on przeznaczony wyłącznie dla pieszych. 
  • - Od 21 września 2022 piesi będą mogli przejść przez drogę dla rowerów tylko w wyznaczonych miejscach - przekraczanie jej w inny sposób będzie uznawane za wykroczenie.
  • - Wprowadzony zostanie zakaz poruszania się hulajnogami elektrycznymi po jezdni, na której ograniczenie prędkości wynosi więcej niż 30 km/h.
  • - Wprowadzone zostaną ograniczenia w pierwszeństwie rowerów względem samochodów.
Najważniejsza zmiana - chodnik przeznaczony wyłącznie dla pieszych​

Dla użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych bardzo ważna zmiana dotyczy chodnika - reguluje to znowelizowana ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Nowe przepisy mówią, że chodnik zamiast być definiowany jako część drogi dla pieszych, będzie przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch (np. rolki, wrotki, deskorolka). Tym samym po chodniku nie będzie można poruszać się ani hulajnogami elektrycznymi, ani rowerami.

Czy jednocześnie pojawią się ograniczenia w parkowaniu na chodnikach? Na szczęście, dotychczasowe zasady parkowania na chodnikach nie ulegną zmianie. 

Zakaz poruszania się hulajnogą elektryczną po jezdni od 21 września 2022

Nowe przepisy zakładają znaczące rozszerzenie katalogu zakazów poprzez dodanie zakazu jazdy po jezdni.

Począwszy od 21 września 2022 r. hulajnogą elektryczną nie będzie można poruszać się jezdniami dróg, na których ograniczenie prędkości wynosi więcej niż 30 km/h. Do momentu, w którym takie wykroczenie nie będzie wyszczególnione w taryfikatorze mandatów, za podstawę prawną służyć będzie art. 97 Kodeksu wykroczeń.

Oznacza to, że osoby naruszające ten zapis mogą być narażone na skierowanie przeciw nim pozwu do sądu, zaś w przypadku nałożenia kary poniesienia grzywy w wysokości do 3000 złotych. Osoby posiadające hulajnogi elektryczne muszą zatem pamiętać o stosowaniu się do tej zasady, ponieważ w przeciwnym razie mogą spotkać je nieprzyjemności.
Przejście przez ścieżkę dla rowerów tylko w wyznaczonych miejscach

Kolejną zmianą, która zacznie obowiązywać 21 września 2022, jest wprowadzenie zasady, że piesi będą mogli przejść przez drogę dla rowerów tylko w wyznaczonych miejscach. Jeśli pieszy przekroczy drogę rowerową poza obrębem przejścia dla pieszych, zostanie to potraktowane jako wykroczenie, za które będzie groził mandat w wysokości 50 złotych.

Nowe przepisy wskazują także, że piesi będą musieli przechodzić przez drogę rowerową w najkrótszy możliwy sposób. Nie będzie możliwości przechadzania się po niej całkowicie swobodnie. Dodatkowo, w trakcie przechodzenia przez ścieżkę dla rowerów zakazane będzie korzystanie z telefonów komórkowych.
Likwidacja ważnego przepisu dotyczącego pierwszeństwa rowerzystów przed samochodami

W ramach nowelizacji ustawodawca usunął także dość istotny przepis rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych, który regulował kwestię pierwszeństwa rowerzystów zbliżających się do przejazdu. Niektórzy eksperci wskazują, że ma to być wstęp do ograniczenia pierwszeństwa rowerzystów względem samochodów osobowych. Przepis ten miał następującą treść:

"Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających".

Najistotniejsze jest tutaj sformułowanie "znajdującym się na przejeździe" - oznacza to, że pierwszeństwo ma ten pojazd, który jako pierwszy znalazł się na przejściu. W przypadku, gdy samochód znajdzie się na przejeździe pierwszy, a następnie rowerzysta uderzy w samochód, to właśnie kierujący rowerem zostanie uznany winnym kolizji.

Portal auto-swiat.pl postanowił zapytać Ministerstwo Infrastruktury, czy wprowadzane przepisy rzeczywiście oznaczają znaczące ograniczenie pierwszeństwa rowerzystów względem kierowców samochodów. W przesłanym stanowisku MI wskazało, że "zmiana ta nie doprowadziła do odebrania rowerzystom i uczestnikom ruchu drogowego poruszających się przy pomocy UTO pierwszeństwa podczas wjeżdżania na przejazd rowerowy, ponieważ zarówno obecnie, jak i przed zmianą przepisów, użytkownicy ci nie mieli pierwszeństwa podczas wjeżdżania na przejazd rowerowy".

Przejście sugerowane

Czy wprowadzenie zasady, że piesi muszą przechodzić przez drogę dla rowerów wyłącznie w wyznaczonych miejscach, spowoduje, że na drogach rowerowych w całej Polsce będą malowane przejścia dla pieszych? Nie. Znowelizowane przepisy zawierają także nową definicję. Chodzi tutaj o przejście sugerowane.

Czym zatem ma ono być w praktyce? Będzie to miejsce na przedłużeniu chodnika z obniżonymi krawędziami jezdni bez oznakowania oraz bez sygnalizacji świetlnej. Przejścia sugerowane powinny pojawiać się tam, gdzie wyznaczenie standardowego przejścia nie będzie możliwe z powodu zbyt dużej prędkości pojazdów lub małego natężenia ruchu pieszego. Dodatkowo, na przejściu sugerowanym pieszemu nie będzie przysługiwało pierwszeństwo przed pojazdami. Za przygotowanie przejść sugerowanych będą odpowiadać zarządcy dróg w danej gminie. Ministerstwo Infrastruktury najpewniej wkrótce przekaże bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jak powinny wyglądać przejścia sugerowane.

0 Comments

Twój koszyk

Nie ma więcej produktów w koszyku

Zaloguj się

Menu